Proiecte de hotariri

Anul 2019.
Proiect de hotarire

privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2020/ 28.02.