Anexa 9

Model 2016 ITL – 009/ DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/ taxelor datorate de persoanele juridice.