Anexa 8

Model 2016 ITL – 008/ DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/ taxelor datorate de persoanele fizice.