Anexa 7

Model 2016 ITL – 007/ DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ.