Anexa 5

Model 2016 ITL – 005/ DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/ TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT.