Anexa 4

Model 2016 ITL – 004/ DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice.