Anexa 3

Model 2016 ITL – 003/ DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren in cazul persoanelor fizice.