Anexa 15

Model 2016 ITL 015- DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.