Anexa 1

Model 2016 ITL 016- pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport.