Formulare tip

Anexa 1

Model 2016 ITL 016- pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport.

Anexa 1

Model 2016 ITL Regim Special – 001/ anexa 1.

Anexa 2

Model 2016 ITL - 002/ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE.

Anexa 3

Model 2016 ITL – 003/ DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren in cazul persoanelor fizice.

Anexa 4

Model 2016 ITL – 004/ DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice.

Anexa 5

Model 2016 ITL – 005/ DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/ TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT.

Anexa 6

Model 2016 ITL – 006/ DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone.

Anexa 7

Model 2016 ITL – 007/ DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ.

Anexa 8

Model 2016 ITL – 008/ DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/ taxelor datorate de persoanele fizice.

Anexa 9

Model 2016 ITL – 009/ DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitelor/ taxelor datorate de persoanele juridice.

Anexa 10

Model 2016 ITL 010- CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Anexa 11

Model 2016 ITL 011- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Anexa 12

Model 2016 ITL 012- CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Anexa 13

Model 2016 ITL 013- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL.

Anexa 14

Model 2016 ITL 014/ Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice.

Anexa 15

Model 2016 ITL 015- DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.