Salarii

De baza pentru functiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului la septembrie 2019.