Salarii

De baza pentru functiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului la ianuarie 2020.