Hotarirea 10 a C.N.S.S.U.

pentru propunerea instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si aprobarea unor masuri suplimentare in vederea gestionarii epidemiei de Coronavirus SARR- CoV- 2/ 14.03.2020.